PEP (ang. Politically Exposed Person) – Czy to dane szczególnej kategorii?

To jest podstawowe pytanie: kim jest PEP i czemu mamy go identyfikować? PEP to jest skrót od politically exposed person. Tłumacząc na polski, chodzi o osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Nie są to jednak wyłącznie politycy.

Czytaj dalej

Monitoring poczty i sieci w miejscu pracy – wskazówki dla pracodawcy / administratora

Nowelizacja Kodeksu Pracy (art. 223) wprowadziła zapisy dotyczące monitoringu poczty elektronicznej w miejscu pracy. Co powinien krok po kroku zrobić administrator by stosowanie monitoringu poczty elektronicznej i monitoringu sieci było zgodne z prawem?

Czytaj dalej

Monitoring wizyjny w miejscu pracy – wskazówki dla pracodawcy / administratora

Monitoring wizyjny jest powszechnie stosowany a Ustawy o monitoringu niestety nie ma. Mamy za to, jako drogowskazy, przepisy dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy wynikające ze zmian w Kodeksie Pracy

Czytaj dalej

Jak rozumieć art. 2, ust. 1, pkt 16 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i czy przedsiębiorstwo udostępniające biura mu podlega?

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej…

Czytaj dalej

Czy dozwolone jest przekazywanie zakładowej organizacji związkowej imiennych list pracowników, oraz czy dozwolony jest udział pracownika wybranego przez organizację związkową w podziale premii?

Bardzo często zakładowe organizacje związkowe, na mocy zapisów w zakładowych układach zbiorowych pracy, mają możliwość udziału w konsultacjach w zakresie kadrowych decyzji pracodawcy wobec zatrudnionych osób…

Czytaj dalej